Trent University (Canada) sang VNTalent cập nhật thông tin trường

Như mọi người biết, VNTalent luôn được các trường liên tục cập nhật các thông tin mới nhất từ trường để có thể có thông tin mới nhất tư vấn cho các học sinh.

Điểm nổi bật của Trent University

  • Trent Universtity có tổng cộng 8,000 sinh viên theo học tại trường.
  • Trent Universtity cung cấp hơn 100 chương trình đào tạo trải dài ở các lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuẩt, nghệ thuật và khoa học xã hội.
  • Tỉ lên sinh viên – giảng viên tại trường là 18:1.
  • Hơn 100 câu lạc bộ thường xuyên hoạt động tại trường và hơn 30 câu lạc bộ được tổ chức dành riêng cho sinh viên quốc tế.
  • Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 2 năm sau tốt nghiệp tại trường là 93%.
  • Tỉ lệ sinh viên có việc làm trong vòng 6 tháng sau tốt nghiệp tại trường là 90%.
  • Tỉ lệ sinh viên hài lòng với chất lượng đào tạo của trường là 94%.
  • Trent University có 11,079 sinh viên, trong đó 1,000 sinh viên quốc tế

Thông tin trường: Tại đây

Website chính thức của trường: Tại đây.

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền