Giá trị cốt lõi

VNTalent tin rằng bản chất của giáo dục không phải chỉ mang đến kiến thức mà còn phải giúp con người trang bị những kỹ năng quan trọng, cần thiết cho cuộc sống. Nhờ những kỹ năng này mà con người có thể khám phá tiềm năng của chính mình, từ đó đưa ra những lựa chọn phù hợp trong cuộc đời và tạo ra hạnh phúc cho cá nhân.

Trên quan điểm đó, VNTalent luôn khuyến khích người trẻ “đi xa, đi nhiều” và dặn dò người trẻ phải “tận dụng” thật triệt để khoảng thời gian du học nhằm nâng cao kiến thức vừa tích lũy kỹ năng, tạo được ưu thế trong cuộc sống. Để lan tỏa thông điệp, khi cung cấp các dịch vụ liên quan, VNTalent luôn duy trì và phát triển tinh thần “chăm sóc thật lòng, chia sẻ thẳng thắn, thông tin chân thật, định hướng phù hợp, chi phí rõ ràng” và lấy lời cảm ơn của khách hàng làm thước đo của thành công chứ không phải doanh số hay số lượng.

Tầm nhìn

Trở thành một doanh nghiệp chuẩn mực trong lĩnh vực giáo dục quốc tế thông qua việc duy trì và lan tỏa giá trị cốt lõi đến đúng đối tượng và giúp được nhiều người trẻ nâng tầm nhận thức thông qua du học.

Sứ mệnh

“Chăm sóc thật lòng, chia sẻ thẳng thắn, thông tin chân thật, định hướng phù hợp, chi phí rõ ràng” từ bước đầu tiên tiếp xúc phụ huynh, học sinh tới khi học sinh hoàn thành chương trình.