Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp

Mã số doanh nghiệp: 0315325058. Đăng ký lần đầu: 15/10/2018. Đăng ký thay đổi lần thứ 1: 12/03/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Địa Điểm Kinh Doanh

Mã số địa điểm kinh doanh: 00001 Đăng ký lần đầu: 26/02/2020. Đăng ký thay đổi lần thứ 1: 25/03/2020, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Du Học

Số: 1355/GDĐT-TC Ngày cấp: 13/05/2020, do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cấp.