Danh sách các trường thuộc dự án Double First Class (双一流)

Danh sách 36 trường A thuộc dự án Double First Class

 • Beihang University (北京航空航天大学)
 • Beijing Institute of Technology (北京理工大学)
 • Beijing Normal University (北京师范大学)
 • Central South University (中南大学)
 • China Agricultural University (中国农业大学)
 • Chongqing University (重庆大学)
 • Dalian University of Technology (大连理工大学)
 • East China Normal University (华东师范大学)
 • Fudan University (复旦大学)
 • Harbin Institute of Technology (哈尔滨工业大学)
 • Huazhong University of Science and Technology (华中科技大学)
 • Jilin University (吉林大学)
 • Lanzhou University (兰州大学)
 • Minzu University of China (中央民族大学)
 • Nanjing University (南京大学)
 • Nankai University (南开大学)
 • National University of Defense Technology (国防科技大学)
 • Northwestern Polytechnical University (西北工业大学)
 • Ocean University of China (中国海洋大学)
 • Peking University (北京大学)
 • Renmin University of China (中国人民大学)
 • Shandong University (山东大学)
 • Shanghai Jiao Tong University (上海交通大学)
 • Sichuan University (四川大学)
 • South China University of Technology (华南理工大学)
 • Southeast University (东南大学)
 • Sun Yat-sen University (中山大学)
 • Tianjin University (天津大学)
 • Tongji University (同济大学)
 • Tsinghua University (清华大学)
 • University of Electronic Science and Technology of China (电子科技大学)
 • University of Science and Technology of China (中国科学技术大学)
 • Wuhan University (武汉大学)
 • Xi’an Jiaotong University (西安交通大学)
 • Xiamen University (厦门大学)
 • Zhejiang University (浙江大学)

Danh sách 6 trường B thuộc dự án Double First Class

 • Hunan University (湖南大学)
 • Northwest A&F University (西北农林科技大学)
 • Northeastern University (东北大学)
 • Xinjiang University (新疆大学)
 • Yunnan University (云南大学)
 • Zhengzhou University (郑州大学)

Bình trên Facebook

DMCA compliant image
error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email