Các loại Học bổng Chính phủ Trung Quốc – Chinese Government Scholarships

Để thúc đẩy sự hiểu biết, hợp tác và trao đổi lẫn nhau trong các lĩnh vực khác nhau giữa Trung Quốc và các quốc gia khác; chính phủ Trung Quốc đã thiết lập một loạt các chương trình học bổng để tài trợ cho sinh viên quốc tế; giáo viên và học giả nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu tại các trường đại học Trung Quốc.

Hội đồng Học bổng Trung Quốc (sau đây gọi là CSC), được Bộ Giáo dục của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ủy thác (sau đây gọi là MOE); chịu trách nhiệm đăng ký và quản lý các chương trình Học bổng của Chính phủ Trung Quốc.

Hiện tại, 289 trường đại học Trung Quốc được chỉ định cung cấp nhiều chương trình học về khoa học; kỹ thuật; nông nghiệp; y học; kinh tế; nghiên cứu pháp lý; quản lý; giáo dục; lịch sử; văn học; triết học và mỹ thuật cho người nhận học bổng ở mọi cấp độ.

Chương trình học bổng chính phủ Trung Quốc

Học bổng chính phủ: Học bổng Song Phương (Bilateral Program)

Chương trình này bao gồm học bổng toàn phần hoặc bán phần theo các thỏa thuận trao đổi giáo dục giữa chính phủ Trung Quốc và chính phủ của các quốc gia khác. Học bổng này hỗ trợ sinh viên đại học, sau đại học, nghiên cứu sinh (tiến sỹ),… Ứng viên sẽ nộp đơn cho các cơ quan điều phối để nghiên cứu ở nước của họ.

Học bổng chính phủ: Học bổng Đại học Trung Quốc (Chinese University Program)

Đây là học bổng toàn phần của các trường đại học Trung Quốc được chỉ định để tuyển sinh sinh viên quốc tế xuất sắc. Học bổng này hỗ trợ sinh viên đại học, sau đại học và nghiên cứu sinh tiến sỹ. Ứng viên sẽ nộp đơn vào các trường đại học Trung Quốc để xin học bổng dạng này.

Học bổng chính phủ: Học bổng Vạn Lý Trường Thành (Great Wall Program)

Đây là học bổng toàn phần của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) để tài trợ cho sinh viên và học giả ở các nước đang phát triển đến học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc. Học bổng chỉ hỗ trợ các học giả nói chung và các học giả cao cấp.

Ứng viên sẽ nộp đơn vào Ủy ban Quốc gia của UNESCO tại quốc gia của họ.

Học bổng chính phủ: Học bổng EU (EU Program)

Đây là một học bổng toàn phần để khuyến khích sinh viên từ các quốc gia thuộc thành viên EU học tập và nghiên cứu tại Trung Quốc nhằm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các thành viên EU. Học bổng này chỉ hỗ trợ sinh viên đại học, sau đại học, học giả nói chung và học giả cao cấp.

Ứng viên sẽ nộp đơn vào Văn phòng Giáo dục và Văn hóa, Sứ mệnh của Trung Quốc tại Liên minh Châu Âu.

Học bổng chính phủ: Học bổng mạng lưới Đại học ASEAN (AUN Program)

Đây là học bổng toàn phần cho Mạng lưới Đại học ASEAN (AUN) để tài trợ cho sinh viên, giáo viên và học giả từ các quốc gia thành viên ASEAN sang Trung Quốc học tập và tăng cường trao đổi học thuật và hiểu biết lẫn nhau giữa Trung Quốc và các thành viên ASEAN. Nó chỉ hỗ trợ sinh viên sau đại học.

Ứng viên sẽ nộp đơn vào Ban thư ký AUN.

Học bổng chính phủ: Học bổng Quốc đảo Thái Bình Dương (PIF PROGRAM)

Đây là một học bổng toàn phần để tài trợ cho sinh viên từ các quốc đảo Thái Bình Dương sang học tại Trung Quốc. Học bổng này hỗ trợ sinh viên đại học, sau đại học, học giả nói chung và học giả cao cấp. Ứng viên sẽ nộp đơn vào Ban Thư ký Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).

Học bổng chính phủ: Học bổng tổ chức khí tượng Thế giới (WMO PROGRAM)

Đây là học bổng của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) để tài trợ cho sinh viên quốc tế học tập và thực hiện nghiên cứu về khí tượng, thủy văn và giám sát và quản lý tài nguyên nước ở Trung Quốc. Học bổng này chỉ hỗ trợ sinh viên đại học và sau đại học. Ứng viên sẽ nộp đơn vào WMO.

Học bổng chính phủ: Học bổng con đường tơ lụa (SILK ROAD PROGRAM)

Học bổng dành riêng cho các quan chức công đoàn chủ yếu đến từ các quốc gia dọc theo “Vành đai và Con Đường”. Học bổng Con đường Tơ lụa của Công đoàn Trung Quốc (CTUSRS) được thành lập để phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các công đoàn Trung Quốc và các quốc gia khác, tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa Giai cấp công nhân Trung Quốc và các tầng lớp lao động khác trên toàn thế giới, đóng góp cho hòa bình thế giới, phát triển, hợp tác, quyền và lợi ích của người lao động và tiến bộ xã hội.

Cung cấp học bổng toàn phần bao gồm tất cả các chi phí liên quan đến chương trình bao gồm miễn học phí, ăn ở, bảo hiểm y tế toàn diện, phụ cấp và giá vé máy bay khứ hồi quốc tế một lần.

Học bổng chính phủ: Học bổng hàng hải (Marine Scholarship of China)

Đại dương chiếm khoảng 71% bề mặt Trái đất, đóng vai trò chính trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và hỗ trợ nền kinh tế; thương mại và sinh kế toàn cầu. Sự phát triển đại dương bền vững có tác động trực tiếp đến sự phát triển và thịnh vượng của tất cả các quốc gia ven biển hiện tại và trong tương lai và nó đã trở thành một xu hướng không thể bỏ qua trên toàn thế giới rằng thông qua hợp tác và trao đổi quốc tế; chúng ta nên hiểu sâu hơn về đại dương và thúc đẩy phát triển đại dương bền vững để tăng cường sự thịnh vượng kinh tế khu vực và toàn cầu.

Theo sự xem xét này, Cơ quan Đại dương Nhà nước (SOA) và Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cùng nhau khởi xướng chương trình Học bổng Hàng hải của Trung Quốc (sau đây gọi là Học bổng) với mục đích cung cấp hỗ trợ tài chính cho các sinh viên xuất sắc từ các quốc gia ven biển hoặc khu vực xung quanh Biển Đông; Thái Bình Dương; Ấn Độ Dương và các nước đang phát triển ở Châu Phi để sang Trung Quốc để lấy bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ về hải dương học hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

Thời gian chương trình

  1. Đại học: 1 năm tiếng + 4 -5 năm chuyên ngành đại học
  2. Thạc sỹ: 1 năm tiếng + 2-3 năm chuyên ngành thạc sỹ
  3. Tiến sỹ: 1 năm tiếng + 3-4 năm chuyên ngành tiến sỹ

Chính sách học bổng

Đại học

  • Miễn 100% học phí và kí túc xá
  • Trợ cấp: 2,500 tệ/ tháng x 12 tháng/năm

Thạc sỹ

  • Miễn 100% học phí và kí túc xá
  • Trợ cấp: 3,000 tệ/ tháng x 12 tháng/ năm

Tiến sỹ

  • Miễn 100% học phí và kí túc xá
  • Trợ cấp: 3,500 tệ/ tháng x 12 tháng/ năm

Mức sinh hoạt phí ở Trung Quốc hiện nay (2020) là 1,500 tệ/ tháng.

Tác giả: Đỗ Khoa Nguyên Nhung – Chuyên viên tư vấn du học tại VNTalent

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email