Trung học và Tiểu học tại Ontario, Canada học gì?

Thông tin khái quát:

Tất cả các trường tiểu học và trung học công lập tại Ontario bắt buộc đào tạo theo “Khung chương trình Giảng dạy Ontario” (The Ontario Curriculum). Khung chương trình này được quy định bởi chính quyền tỉnh bang Ontario cho từng năm học. 

Khung chương trình gồm: 

 • Các môn học được đào tạo
 • Một số ví dụ và bài tập mẫu 
 • Mục tiêu cuối khoá của từng môn học 
 • Mục tiêu của toàn chương trình đào tạo

Giáo viên dựa vào khung chương trình này lên giáo án thích hợp nhằm khuyến khích và hỗ trợ học sinh đạt yêu cầu như các mục tiêu đã được đề ra. 

Khung chương trình Giảng dạy Ontario cho Tiểu học: 

Khung chương trình gồm các lĩnh vực/môn học sau:

 • Nghệ thuật 
 • Tiếng Pháp như ngôn ngữ thứ hai 
 • Giáo dục Sức khỏe và Thể chất 
 • Chương trình Mẫu giáo 
 • Ngôn ngữ 
 • Toán học 
 • Ngôn ngữ mẹ đẻ 
 • Khoa học và Công nghệ 
 • Nghiên cứu Xã hội 

Ví dụ về “mục tiêu cuối khoá”:

Đây là ví dụ “mục tiêu cuối khoá” của môn Ngôn ngữ cho lớp 5: 

“Khi kết thúc Lớp 5, học sinh sẽ: phân tích được văn bản và giải thích được các yếu tố trong văn bản góp phần tạo nên ý nghĩa như thế nào (ví dụ: văn bản tự sự: phát triển nhân vật, phát triển cốt truyện, lối diễn đạt, chủ đề; bài báo cáo: giới thiệu, thân bài, kết luận)”

Khung chương trình Giảng dạy Ontario cho Trung học: 

Khung chương trình Giảng dạy gồm các lĩnh vực/môn học sau:

 • Nghệ thuật 
 • Nghiên cứu Kinh doanh 
 • Nghiên cứu về Canada và Thế giới 
 • Nghiên cứu Cổ điển và Ngôn ngữ Quốc tế 
 • Nghiên cứu Máy tính 
 • Tiếng Anh 
 • Pháp Ngữ 
 • Định hướng Nghề nghiệp 
 • Giáo dục Sức khỏe và Thể chất 
 • Toán 
 • Nghiên cứu về Bản địa 
 • Khoa học 
 • Khoa học Xã hội và Nhân văn
 • Giáo dục Công nghệ 

Ví dụ về “Mục tiêu học tập” 

Đây là ví dụ về “mục tiêu học tập” của môn Toán lớp 11

“Khi kết thúc khóa học này học sinh sẽ: thông qua nghiên cứu, xác định cách có thể sử dụng hàm số sin để lập mô hình hiện tượng chu kỳ mà không liên quan đến góc 

Bài toán mẫu: Nghiên cứu, sử dụng công nghệ đồ họa ở dạng bậc, và giải thích cách hàm số h(t) = 5sin(30(t + 3)) minh họa xấp xỉ mối quan hệ giữa chiều cao và thời gian trong ngày cho thủy triều có biên độ 5m, nếu thủy triều cao lúc nửa đêm.”

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền