Những thử thách trong ngành Công tác Xã hội (CTXH)

Bạn là một người tốt bụng, muốn dùng khả năng để hỗ trợ cho người khác nên muốn theo đuổi ngành CTXH. Bên cạnh đó, ngành CTXH cũng là một ngành học hot vì mức lương ổn định cũng như nhu cầu nhân lực cao và nhiều khả năng định cư tại Úc. Tuy nhiên, trước khi quyết định bạn nên cân nhắc cả mặt khó khăn của nghề nghiệp này như sau:

Quá tải công việc giấy tờ

“Tôi nghĩ thủ tục giấy tờ thực sự là phần khó khăn nhất trong công việc của tôi. Bởi vì nếu bạn bỏ sót một biểu mẫu hoặc điền sai một biểu mẫu, họ sẽ không có giấy phép. ” – Jenny Losinski, Phụ tá Hồ sơ, Dịch vụ Cộng đồng Quận Winona, Minnesota 

“Tôi cảm thấy mình không thực sự được làm việc với các gia đình trong khả năng mà tôi muốn bởi vì nó hơi nhiều giấy tờ hơn những gì tôi nghĩ.” – Raasheena Lovingood, Nhân viên Xã hội Điều tra và Đánh giá, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Beaufort, Bắc Carolina 

“Tôi sẽ nói tất cả các thủ tục giấy tờ. Chỉ cố gắng giữ mọi thứ theo thứ tự và mọi thứ trôi chảy, đúng thời hạn, điều này đã trở nên tốt hơn rất nhiều kể từ khi Northwoods bước vào cuộc sống của chúng tôi.” – Kristen Hamilton, Nhân viên Xã hội Dịch vụ Người lớn, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Beaufort, Bắc Carolina.

Kiểm soát cảm xúc

“Điều khó khăn nhất đối với tôi là quản lý căng thẳng cảm xúc và phí tổn ngoài khung thời gian eo hẹp đặt lên vai nhân viên phụ trách để hoàn thành các ghi chép của bạn, tiếp xúc, gặp gỡ từng đứa trẻ. Điều đó có thể rất nhiều và rất căng thẳng. ” – Morgan Harvey, Nhân viên cấp cao, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Chemung, New York 

“Bạn biết đấy, tôi nghĩ rằng đó là tình trạng kiệt sức cao. Tôi đã làm công tác bảo vệ trẻ em trong 32 năm, điều này thực sự khá điên rồ trong thế giới của chúng ta. Thường thì mọi người không tồn tại được lâu như vậy.” – Cindy Johnson, Nhân viên Xã hội Bảo vệ Trẻ em, Dịch vụ Cộng đồng Quận Crow Wing, Minnesota 

“Nhìn mọi người vất vả là điều khó khăn. Biết rằng ngoài kia có nhu cầu rất lớn và không phải lúc nào bạn cũng có thể giúp đỡ khi bạn muốn, đó là điều khó khăn đối với tôi. Bạn sẽ không nghĩ rằng điều đó ảnh hưởng đến mình, nhưng nó có. Bạn sẽ đau lòng khi thấy mọi người phải vật lộn và không có được thứ họ cần. ” – Jamie Huffman, Nhân viên phụ trách duy trì thu nhập, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Burke, Bắc Carolina

Muốn giúp đỡ nhưng …

“Trong công tác xã hội, tôi nghĩ điều khó nhất là cố gắng tìm ra nguồn lực cho các gia đình khi họ không có. Bạn biết đấy, cố gắng tìm một ngôi nhà cho gia đình khi nhà ở là một cuộc đấu tranh hoặc các dịch vụ sức khỏe tâm thần khi họ không có bảo hiểm. Điều đó thật khó chịu. Khi chúng tôi biết đây là điều mà gia đình này sẽ cần để có thể đưa họ về phía trước hoặc được an toàn với con cái của họ và việc tiếp cận loại hình hỗ trợ đó là rất khó vì bất cứ lý do gì. ” – Lisa Hankes, Giám sát đang tiến hành của Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em, Sở Dịch vụ Nhân sinh Quận Dane, Wisconsin 

“Khi bạn bắt gặp một gia đình mà bạn muốn giúp đỡ nhưng bạn không thể hoặc bạn đã sử dụng hết các nguồn lực mà bạn biết, bạn có thể biết rằng gia đình đó thực sự cần Dịch vụ Thực phẩm và Dinh dưỡng, nhưng họ chỉ một vài đô la so với mức thu nhập. ” – Amy Alligood, Giám sát Duy trì Thu nhập, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Beaufort, Bắc Carolina 

“Tôi nghĩ rằng điều khó khăn nhất là khi con cái không thể về nhà và bạn có thể phải chấm dứt quyền làm cha mẹ hoặc tìm một ngôi nhà khác cho đứa trẻ đó và chỉ giúp cha mẹ vượt qua điều đó và giúp chính các em vượt qua điều đó. ” – Angel Roberts, Nhân viên Xã hội Điều trị và Chăm sóc Nuôi dưỡng, Sở Dịch vụ Xã hội Quận Beaufort, Bắc Carolina divider-footer.png
Dịch theo Tiffany Himmelreich (Blog NorthWoods)

Bình trên Facebook