Danh sách các trường đại học ở Việt Nam được công nhận tại Úc

Nếu bạn đang dự định học thạc sĩ tại Úc. Bạn quan tâm không biết liệu hồ sơ học tập của mình có được xét duyệt tuyển thẳng vào chương trình thạc sĩ của Úc.

Các trường đại học ở Việt Nam thuộc Section 1 của Úc

Bằng cử nhân 4 năm của các trường thuộc Section 1 được xem tương đương bằng cử nhân của Úc. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp cử nhân (4 năm) tại các trường đại học ở Việt Nam thuộc Section 1 đạt yêu cầu về điểm trung bình và tiếng Anh sẽ được vào thẳng chương trình Thạc sĩ.

Danh sách trường đại học ở Việt Nam thuộc nhóm Section 1 của Úc

Các trường đại học ở Việt Nam thuộc Section 2 của Úc

Bằng cử nhân từ trường đại học thuộc Section 2 được đánh giá tương đương Cao đẳng Nâng cao (Advanced Diploma) của Úc. 

Đa số sinh viên tốt nghiệp trường thuộc Section 2 sẽ phải học khóa Dự bị Thạc sĩ (Postgraduate Qualifying Program) và/hoặc Chứng chỉ Sau đại học (Graduate Certificate) trước khi được vào chương trình Thạc sĩ (Master).

Danh sách trường đại học ở Việt Nam thuộc nhóm Section 2 của Úc

Các trường đại học ở Việt Nam thuộc Section 3 của Úc

Bằng cử nhân từ trường đại học thuộc Section 3 được đánh giá tương đương Cao đẳng (Diploma) của Úc. 

Sinh viên tốt nghiệp trường thuộc Section 3 phải học khóa Dự bị Thạc sĩ (Postgraduate Qualifying Program) và/hoặc Chứng chỉ Sau đại học (Graduate Certificate) trước khi được vào chương trình Thạc sĩ (Master).

Danh sách trường đại học ở Việt Nam thuộc Section 3 của Úc

Lưu ý: Danh sách trên mang tính chất tham khảo, tùy theo chính sách của trường và khoa.

Bình trên Facebook

DMCA compliant image
error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email