Yorkville University/Toronto Film School tại Canada ứng dụng công nghệ “ApplyProofed”

Yorkville University/Toronto Film School tại Canada ứng dụng công nghệ “ApplyProofed” vào việc cấp thư chấp nhận học từ ngày 16/9/2020. Theo Văn phòng tuyển sinh quốc tế – Yorkville University/Toronto Film School.

  • Công nghệ “ApplyProofed” giúp xác thực thư chấp nhận học từ trường theo cách an toàn và hiệu quả hơn.
  • Công nghệ “ApplyProofed” cũng giúp cho học sinh sinh viên an tâm về tính hợp pháp của các giấy tờ được cấp từ Yorkville University/Toronto Fil School khi nộp đơn xin thị thực du học.
  • Theo quy trình, học sinh sau khi đóng khoản học phí đặt cọc theo yêu cầu của trường sẽ nhận được email từ noreply@applyproof.com kèm theo đường dẫn để tải thư chấp nhận học.
  • Đường dẫn sẽ trỏ tới website “ApplyProofed” với mã Apply Proof được điền tự động, và một mã đăng nhập là ngày tháng năm sinh của học sinh theo cấu trúc năm/tháng/ngày.
  • Mã Apply Proof và mã truy cập được in ở trang cuối của thư chấp nhận học. Học sinh sau khi tải thư về nên giữ thư cẩn thận và không tiết lộ cho các bên không liên quan.

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền