Schiller International University

Mỹ Mỹ

Thông tin tóm tắt về trường Schiller International University

 • Năm thành lập: 1964
 • Địa điểm: 8560 Ulmerton Rd Largo, FL, 33771, United States
 • Website: Mời quý phụ huynh nhấp vào đây.

Một số thông tin về trường Schiller International University

 • Vì là trường quốc tế nên ngôn ngữ sử dụng trong việc dạy và học ở tất cả các học xá của SIU là tiếng Anh.
 • Ngoài ra, trường còn liên kết với hơn 40 trường Đại học và Cao đẳng khắp nơi trên thế giới. Đây chính là điểm khác biệt của Schiller so với tất cả các trường khác tại Hoa Kỳ khi mà sinh viên có thể chuyển tiếp sang học tại các cơ sở một cách dễ dàng.
 • Được ban giáo sư đầy kinh nghiệm huấn luyện và được cấp bằng đại học Hoa Kỳ.
 • Nộp đơn nhập học bất kỳ lúc nào qua chương trình tuyển lựa sinh viên liên tục.
 • Trường chuyên tổ chức các khóa học về Thương mại và Khoa học xã hội trong môi trường học tập quốc tế.
 • Trường có 4 khuôn viên ở các nơi: Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ.

Chương trình đào tạo của trường Schiller International University

Bằng Cao đẳng

 • Nghiên cứu tổng quát (AA)
 • Kinh doanh Quốc tế (AS)
 • Quản trị Khách sạn và Du lịch Quốc tế (AS)

Bằng Cử nhân

 • Kinh doanh Quốc tế (BBA)
 • Quản trị Kinh doanh Quốc tế (BS)
 • Kinh tế Quốc tế (BA)
 • Quản trị Khách sạn và Du lịch Quốc tế (BBA)
 • Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao (BA)
 • Nghiên cứu Liên khoa (BA)

Bằng Cao học

 • Quản trị Kinh doanh (MBA)
 • Kinh doanh Quốc tế (MBA)
 • Quản trị Khách sạn và Du lịch Quốc tế (MBA)
 • Quản trị Công nghệ Thông tin (MBA)
 • Kế hoạch Tài chánh (MBA)
 • Kinh doanh Quốc tế (MIM)
 • Quản trị Khách sạn và Du lịch Quốc tế (MA)
 • Quan hệ Quốc tế và Ngoại giao (MA)
 • Truyền thông, chuyên ngành: Truyền thông Kinh doanh (MA)
 • Kỹ sư Vi tính (MS)

Yêu cầu đầu vào của trường Schiller International University

Đại học

 • TOEFL 500
 • Sinh viên chưa có điểm TOEFL thì sẽ đăng ký khóa tiếng Anh cấp tốc tại English Language Institutes liên kết với SIU và hoàn tất khóa học tiếng Anh cấp tốc này trước khi nhập học vào SIU.

Thạc sĩ

 • TOEFL 550.
 • Sinh viên học chương trình MBA phải có điểm GMAT

Kỳ nhập học

Trường có nhiều kỳ nhập học:

 • Học kỳ mùa xuân: tháng 1
 • Học kỳ mùa thu: tháng 8
 • Học kỳ mùa hè: tháng 5

Học phí tham khảo

 • Đại Học: 18,360$
 • Thạc sĩ: 20,700$

Bình trên Facebook