Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin Thị thực Úc (VFS) tại Việt Nam sẽ hoạt động trở lại

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin Thị thực Úc (VFS) tại Việt Nam sẽ hoạt động trở lại từ ngày 21 tháng 9 năm 2020 để hỗ trợ khách hàng lấy mẫu sinh trắc học, chỉ áp dụng cho hai diện thị thực:

  • Subclass 500 – Thị thực du học
  • Subclass 590 – Giám hộ sinh viên. Theo VFS

Một số thông tin khác:

  • Người xin thị thực phải đặt lịch hẹn trước khi tới trung tâm.
  • Người xin thị thực có thể sử dụng dịch vụ khai đơn trực tuyến chỉ dành cho loại thị thực du học và thị thực giám hộ du học sinh tại Trung tâm với khoản phí trả thêm nếu có nhu cầu cần hỗ trợ. 
  • Theo diễn biến tình hình của dịch COVID-19 ( Novel Coronavirus) hiện nay, hoạt động của Trung tâm vẫn bị ảnh hưởng và người xin thị thực không thể sử dụng các dịch vụ khác cho đến khi có thông báo tiếp theo. 
  • Để cập nhật thông tin mới nhất về ngày, giờ làm việc và các dịch vụ, người xin thị thực có thể lựa chọn quốc gia nơi đang sinh sống từ trang mạng www.vfsglobal.com/australia. 
  • Để cập nhật thông tin mới nhất từ Chính phủ Úc về Covid-19, người xin thị thực có thể truy cập https://covid19.homeaffairs.gov.au/.

Bình trên Facebook

Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email