Trắc nghiệm tính cách Big Five

Bài kiểm tra tính cách miễn phí này tính điểm số cho các đặc điểm tính cách của Big Five. Xem các điểm số của bạn cho các loại tính cách Tự chủ, Hướng ngoại, Hòa đồng, Sẵn sàng trải nghiệm và Bất ổn cảm xúc (Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism). Để thực hiện bài đánh giá tính cách của Big Five, hãy xếp hạng từng câu theo mức độ mô tả của bạn. Lưu ý câu trả lời phải dựa trên thực tế của bản thân, không phải dựa trên hình mẫu mà bạn muốn trờ thành.

Làm trắc nghiệm

Bình trên Facebook

DMCA compliant image
error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email