[Trung Quốc] Học bổng hệ đại học có trợ cấp tại Bắc Kinh

[Trung Quốc] Học bổng hệ đại học có trợ cấp tại Bắc Kinh

Trung Quốc Trung Quốc

Thông tin trường 

 • Trường nằm trong dự án 211 của Chính phủ
 • Xếp hạng 72 trên toàn quốc

Học bổng trường 

Học bổng trường loại 1 

 • Miễn 100% học phí và kí túc xá
 • Trợ cấp hàng tháng
  • Bậc đại học: 1,800 tệ/ tháng x 10 tháng
  • Bậc thạc sĩ: 2,000 tệ/ tháng x 10 tháng
  • Bậc tiến sĩ: 2,000 tệ/ tháng x 10 tháng

Học bổng trường loại 2

 • Miễn 100% học phí và ký túc xá
 • Miễn 100% bảo hiểm
 • Không có trợ cấp

Học bổng trường loại 2 

 • Miễn 100% học phí
 • Miễn 100% bảo hiểm
 • Không miễn ký túc xá và không có trợ cấp

Kỳ nhập học 

 • Tháng 09/2021

Hạn chót nộp học bổng

 • 31/03/2021

Chuyên ngành cấp học bổng

Chương trình 4 năm đại học

Kỹ sư An ninh Kỹ sư dầu khí Địa chất học Kỹ sư Thăm dò Tài nguyên Công nghệ và Kỹ thuật Điều tra
Địa Vật lý học Kỹ sư Vận chuyển và Lưu trữ Dầu khí Kỹ sư Hóa Kỹ sư môi trường Khoa học Môi trường
Kỹ thuật Năng lượng Hóa học Quản lý tài chính Kế toán Tài chính Kinh tế Năng lượng
Marketing Hệ thống thông tin và quản lý thông tin Hóa học ứng dụng Giáo dục tư tưởng và chính trị Kỹ sư Dầu khí
Ngôn ngữ Anh Khoa học và Kỹ thuật về Năng lượng mới Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Tự động hóa

Hệ thạc sĩ (từ 2-3 năm)

Địa chất học Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất Kỹ sư Cơ khí Kỹ sư Dầu khí và khí gas tự nhiên Kỹ thuật và công nghệ hóa học
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Kỹ sư Điện và Nhiệt vật lý Địa Vật lý học Tài nguyên địa chất và Kỹ sư địa chất
Hóa học Toán học Vật lý Tài chính Kế toán
Quản lý kinh tế và kỹ thuật Quản trị Doanh nghiệp Khoa học Quản lý và Kỹ thuật Chính trị Lý thuyết chủ nghĩa Mác
Kỹ sư Công nghệ Hóa học Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất Khoa học và Kỹ thuật An toàn Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ Máy tính

Và còn rất nhiều chuyên ngành khác, đừng ngần ngại liên hệ VNTalent để tìm hiểu về các chuyên ngành nhé.

Bình trên Facebook

Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email