[Trung Quốc] Học bổng đại học và thạc sỹ tại Dương Châu

[Trung Quốc] Học bổng đại học và thạc sỹ tại Dương Châu

Trung Quốc Trung Quốc

Loại học bổng

 • Học bổng trường

Học bổng Đại học 

Yêu cầu nhận học bổng 

 • Dành cho học sinh quốc tế muốn nộp học bổng hệ đại học.
 • Học sinh phải ít nhất 18 tuổi và dưới 25 tuổi (trước ngày 30/05/2020)
 • Không nộp bất kỳ loại học bổng nào khác

Các chuyên ngành 

 • Kinh doanh Quốc tế (International Business)
 • Kỹ sư Môi trường
 • Kỹ sư dân dụng
 • Quản trị Du lịch
 • Công nghệ sinh học
 • Hán ngữ
 • Dược
 • Khoa học Động vật

Chính sách học bổng

 • Miễn 100% học phí và kí túc xá
 • Học sinh phải tự thanh toán phí apply học bổng

Học bổng Thạc sĩ

Yêu cầu nhận học bổng 

 • Nộp vào trường theo hệ thạc sĩ
 • Trên 18 tuổi và dưới 35 tuổi (trước ngày 30/05/2020)
 • Không đang nhận bất kỳ học bổng nào khác tại Trung quốc

Các chuyên ngành cấp học bổng 

 • Tất cả các chuyên ngành hệ thạc sĩ của trường

Chính sách học bổng

 • Miễn 100% học phí và kí túc xá
 • Trợ cấp 1,500 tệ/ tháng x 10 tháng/ năm

Học bổng tiến sỹ

Yêu cầu nhận học bổng 

 • Nộp vào trường theo hệ tiến sĩ
 • Trên 18 tuổi và dưới 45 tuổi (trước ngày 30/05/2020)
 • Không đang nhận bất kỳ học bổng nào khác tại Trung quốc

Các chuyên ngành cấp học bổng 

 • Tất cả các chuyên ngành hệ tiến sĩ của trường

Chính sách học bổng 

 • Miễn 100% học phí và kí túc xá
 • Trợ cấp 2,500 tệ/ tháng x 10 tháng/ năm

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền