[Trung Quốc] Học bổng Đại học – Thạc sĩ tại Hắc Long Giang

[Trung Quốc] Học bổng Đại học – Thạc sĩ tại Hắc Long Giang

Trung Quốc Trung Quốc

Kỳ nhập học

  • Tháng 09/2021

Chính sách hc bng

Loi có tr cp

·       H đi hc: Miễn 100% học phí và kí túc xá, trợ cấp 2,500 tệ

·       H thc s: Miễn 100% học phí và kí túc xá, trợ cấp 3,000 tệ

Loi không có tr cp

H đi hc và h thc sĩ: Miễn 100% học phí và kí túc xá

Yêu cầu hồ sơ

  • Điểm trung bình 10,11 và 12 đều trên 8 (hệ 10).
  • Điểm trung bình đại học từ 3.0 trở lên (hệ 4).
  • Có HSK4 (hệ đại học) hoặc HSK5 (hệ thạc sĩ) (hoặc học 1 năm tiếng)

Ngôn ngữ giảng dạy

  • Trung Quốc

Hạn chót

  • 25/05/2021

Chuyên ngành

Hệ Đại học

Luật, Hán ngữ, Biên phiên dịch, Tiếng Anh Thương mại, Kinh tế, Công nghệ Sinh học, Quản trị Du lịch, Thiết kế Đồ họa, Thương mại Quốc tế, vâng vâng.

Hệ Thạc sĩ

Quản trị Du lịch, Giáo dục, Biên Phiên Dịch, Hán ngữ, Sinh học, vâng vâng.

Phí xin học bổng

Loại có trợ cấp

9x,000,000 VNĐ (x nhỏ hơn 6)

Loại không trợ cấp

6x,000,000 VNĐ (x nhỏ hơn 5)

Bình trên Facebook

Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email