[Trung Quốc] Học bổng CSC tại Bắc Kinh

[Trung Quốc] Học bổng CSC tại Bắc Kinh

Trung Quốc Trung Quốc

Thông tin trường 

 • Trường nằm trong dự án 211 của Chính phủ
 • Xếp hạng 72 trên toàn quốc

Các loại học bổng 

Học bổng chính phủ CSC 

Chính sách học bổng

 • Miễn 100% học phí và kí túc xá
 • Miễn phí bảo hiểm
 • Trợ cấp
  • Hệ đại học: 2,500 tệ/ tháng x 10 tháng x 4 năm
  • Hệ thạc sĩ: 3,000 tệ/ tháng x 10 tháng x 3 năm
  • Hệ tiến sĩ: 3,500 tệ/ tháng x 10 tháng x 3 năm

Ngôn ngữ đào tạo

 • Tiếng Trung

Chuyên ngành cấp học bổng 

Chương trình 4 năm đại học

Kỹ sư An ninh Kỹ sư dầu khí Địa chất học Kỹ sư Thăm dò Tài nguyên Công nghệ và Kỹ thuật Điều tra
Địa Vật lý học Kỹ sư Vận chuyển và Lưu trữ Dầu khí Kỹ sư Hóa Kỹ sư môi trường Khoa học Môi trường
Kỹ thuật Năng lượng Hóa học Quản lý tài chính Kế toán Tài chính Kinh tế Năng lượng
Marketing Hệ thống thông tin và quản lý thông tin Hóa học ứng dụng Giáo dục tư tưởng và chính trị Kỹ sư Dầu khí
Ngôn ngữ Anh Khoa học và Kỹ thuật về Năng lượng mới Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Tự động hóa

Hệ thạc sĩ (từ 2-3 năm)

Địa chất học Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất Kỹ sư Cơ khí Kỹ sư Dầu khí và khí gas tự nhiên Kỹ thuật và công nghệ hóa học
Khoa học và Kỹ thuật Môi trường Kỹ thuật và Khoa học Máy tính Kỹ sư Điện và Nhiệt vật lý Địa Vật lý học Tài nguyên địa chất và Kỹ sư địa chất
Hóa học Toán học Vật lý Tài chính Kế toán
Quản lý kinh tế và kỹ thuật Quản trị Doanh nghiệp Khoa học Quản lý và Kỹ thuật Chính trị Lý thuyết chủ nghĩa Mác
Kỹ sư Công nghệ Hóa học Tài nguyên địa chất và Kỹ thuật địa chất Khoa học và Kỹ thuật An toàn Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông Khoa học và Công nghệ Máy tính

Hệ đại học Và còn rất nhiều chuyên ngành khác, đừng ngần ngại liên hệ VNTalent để tìm hiểu về các chuyên ngành nhé.

Yêu cầu nhận học bổng

 • Tốt nghiệp THPT
 • Điểm trung bình 10,11 và 12 từ 7.0 trở lên
 • Dưới 25 tuổi
 • HSK4 trên 230 điểm (khả năng nói tốt vì sẽ có phỏng vấn)

Hệ Thạc sĩ 

 • Tốt nghiệp Đại học
 • Không hơn 35 tuổi với hệ thạc sĩ và không hơn 40 tuổi với hệ tiến sĩ
 • Điểm GPA hệ đai học từ 7.0 trở lên
 • HSK 5 trên 230 điểm (khả năng nói tốt vì sẽ có phỏng vấn)

Bình trên Facebook

Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email