[Trung Quốc] Các học bổng của Đại học Tây Nam (Trùng Khánh)

[Trung Quốc] Các học bổng của Đại học Tây Nam (Trùng Khánh)

Trung Quốc Trung Quốc

Thông tin về trường

Các loại học bổng của trường

Học bổng chính phủ (CSC) 

Học bổng Chính phủ loại A

 • Các bậc học: Đại học, Sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ)
 • Chính sách học bổng:
  • Miễn phí đăng ký
  • Miễn 100% học phí cho toàn bộ các năm học
  • Miễn 100% ký túc xá cho toàn bộ các năm học
  • Trợ cấp hằng tháng:
   • Đại học: 2,500 tệ/ tháng
   • Thạc sĩ: 3,000 tệ/ tháng
   • Tiến sĩ: 3,500 tệ/ tháng
 • Độ dài chương trình học:
  • Đại học: 4-5 năm học
  • Thạc sĩ: 2-3 năm học
  • Tiến sĩ: 3-4 năm học

Học bổng Chính phủ loại B

 • Các bậc học: Thạc sĩ và tiến sĩ
 • Chính sách học bổng:
  • Miễn 100% học phí cho toàn bộ các năm học
  • Miễn 100% ký túc xá cho toàn bộ các năm học
  • Trợ cấp hằng tháng:
   • Đại học: 2,500 tệ/ tháng
   • Thạc sĩ: 3,000 tệ/ tháng
   • Tiến sĩ: 3,500 tệ/ tháng

Yêu cầu nhận học bổng

 • Không đang theo học tại bất kỳ trường nào của Trung Quốc tại thời điểm nộp hồ sơ
 • Không đang nhận 1 loại học bổng khác
 • Dưới 25 tuổi nếu nộp hệ đại học
 • Dưới 35 tuổi nếu nộp hệ thạc sĩ
 • Dưới 40 tuổi nếu nộp hệ tiến sĩ
 • Điềm GPA 3.0 trở lên (đối với hệ 4.0)
 • Điểm từ 80 trở lên (đối với hệ 100)
 • Ít nhất HSK4 180 điểm trở lên với hệ đại học (đối với học sinh nộp hệ tiếng Trung)
 • Ít nhất HSK4 200 điểm trở lên với hệ thạc sĩ (đối với học sinh nộp hệ tiếng Trung)
 • IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80 trở lên với hệ đại học và thạc sĩ (đối với học sinh nộp hệ tiếng Anh)
 • IELTS 6.5 hoặc TOEFL iBT 85 trở lên với hệ tiến sĩ (đối với học sinh nộp hệ tiếng Anh)

Học bổng Khổng Tử 

Học bổng Khổng Tử ngắn hạn và yêu cầu

 • Học bổng 4 tuần 
  • Học tiếng Trung và trải nghiệm ở nhà người bản xứ
   • Yêu cầu: Ít nhất HSK3 (hoặc khả năng giao tiếp cơ bản)
  • 4 tuần đặc biệt từ Viện Khổng Tử
   • Yêu cầu: Ít nhất HSK3 (hoặc khả năng giao tiếp cơ bản)
 • Học bổng 1 học kỳ 
  • Giảng dạy tiếng Trung
   • Yêu cầu: Ít nhất HSK3 180 điểm
  • Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc
   • Yêu cầu: Ít nhất HSK3 180 điểm
 • Học bổng 1 năm học 
  • Giảng dạy tiếng Trung
   • Yêu cầu:
    • Ít nhất HSK3 270 điểm
    • Ít nhất HSKK sơ cấp
  • Ngôn ngữ và Văn hoá Trung Quốc
   • Yêu cầu:
    • Ít nhất HSK4 180 điểm
    • Ít nhất HSKK trung cấp 60 điểm
  • Nghiên cứu Ngôn ngữ Trung
   • Yêu cầu:
    • Ít nhất HSK3 210 điểm

Học bổng Khổng Tử hệ Đại học 

 • Hệ Giảng dạy tiếng Trung
  • Yêu cầu: Ít nhất HSK4 270 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm

Học bổng Khổng Tử hệ Thạc sỹ 

 • Hệ Giảng dạy tiếng Trung
  • Yêu cầu: Ít nhất HSK5 210 điểm và HSKK trung cấp 60 điểm
  • Ưu tiên học sinh có hợp đồng làm việc tại các cơ sở giáo dục hoặc là đảm bảo được cơ hội làm việc sau tốt nghiệp tại Trung.

Yêu cầu nhận học bổng Khổng Tử

 

Học bổng Hiệu trưởng

Học bổng Hiệu trưởng loại A

 • Chính sách học bổng
  • Miễn 100% học phí
  • Miễn 100% phí đăng ký
  • Miễn 100% phí bảo hiểm
  • Trợ cấp: 1,100 – 1,700 tệ/ tháng (tuỳ theo hệ học bổng)
 • Dành cho các bậc
  • Đại học
  • Thạc sĩ
  • Tiến sĩ

Học bổng Hiệu trưởng loại B

 • Chính sách học bổng
  • Miễn 100% học phí
  • Miễn 100% phí đăng ký
  • Miễn 100% bảo hiểm
 • Dành cho các bậc
  • Đại học
  • Thạc sĩ
  • Tiến sĩ

Lưu ý: Học sinh sẽ phải tự trả phí đăng ký (application fee) và tiền ký túc xá.

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền