Học bổng Deakin University 2022

Học bổng Deakin University 2022

Úc Úc
Học bổng học bổng du học Úc mới nhất Deakin University 2022; Năm học 2022 – 2023, Deakin University tiếp tục hỗ trợ du học sinh với các mức học bổng đa dạng.

Deakin Vice Chancellor’s International Scholarship

The fluted Deakin Law Building at Deakin University Melbourne Burwood Campus hopes to charm students back to campus
Đối tượng: Đại học (UG), Sau đại học (PG) Giá trị: 50% hoặc 100% học phí Số lượng: giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2022 Yêu cầu:
 • Bài luận cá nhân trong giới hạn 300 từ
 • 2 thư giới thiệu
 • Điểm trung bình học tập của năm gần nhất từ 8.5 trở lên.
Lưu ý:
 • Đáp ứng các yêu cầu của khóa học
 • Học bổng số lượng có hạn do đó quy trình xét tuyển rất cạnh trạnh và ứng viên có thể cần điểm cao hơn mức yêu cầu
 • Có thể yêu cầu phỏng vấn

Deakin International Scholarship

Deakin University - Wikiwand
Đối tượng: Đại học (UG), Sau đại học (PG) Giá trị: 25% học phí Số lượng: giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2022 Yêu cầu:
 • Bài luận cá nhân trong giới hạn 300 từ
 • Đối với các chương trình Đại học:
  • hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam: điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.2 trở lên, HOẶC
  • hoàn tất ít nhất 1 học kỳ chương trình Đại học với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên.
 • Đối với các chương trình Sau Đại học:
  • hoàn tất chương trình cử nhân hoặc ít nhất 1 học kỳ Thạc Sỹ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên.
Lưu ý:
 • Đáp ứng các yêu cầu của khóa học
 • Học bổng số lượng có hạn do đó quy trình xét tuyển rất cạnh trạnh và ứng viên có thể cần điểm cao hơn mức yêu cầu
 • Có thể yêu cầu phỏng vấn

COVID bursary

Deakin Law School Building / Woods Bagot | ArchDaily
Đối tượng: Đại học (UG), Sau đại học (PG) Giá trị: 25% học phí khi học trực tuyến Số lượng: không giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2022 Yêu cầu:
 • Học bổng được tự động cấp dựa trên các tiêu chí có điều kiện, dành cho những sinh viên mới bắt đầu học trực tuyến trong vào năm 2022 và sau đó chuyển tiếp học tại cơ sở tại Úc
 • Học bổng này được áp dụng cho tất cả các môn học được hoàn tất trực tuyến trước khi theo học tại cơ sở tại Úc.
Lưu ý:
 • Học bổng này không áp dụng cộng gộp với các học bổng khác của trường
 • Nếu học sinh đủ điều kiện hoặc nhận được nhiều hơn một loại học bổng, bạn sẽ nhận học bổng giá trị cao nhất trong số các học bổng được cấp.
 • Nếu học sinh đủ điều kiện cho các học bổng khác, có giá trị thấp hơn, các học bổng này sẽ được áp dụng khi bạn theo học tại cơ sở tại Úc
 • Học bổng không áp dụng cho các khóa học H911 Doctor of Medicine, H718 Master of Dietetics và H743 Master of Clinical Exercise Physiology.

Vietnam Scholarship

Đối tượng: Đại học (UG), Sau đại học (PG) Giá trị: 20% học phí Số lượng: không giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2024 Yêu cầu:
 • Áp dụng cho THPT và ĐH tại Việt Nam
 • Đối với các chương trình Đại học:
  • hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam: điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.0 trở lên, HOẶC
  • hoàn tất ít nhất 1 học kỳ Đại học với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong các trường Đại học tại Việt Nam.
 • Đối với các chương trình Sau Đại học:
  • hoàn tất chương trình cử nhân hoặc ít nhất 1 học kỳ Thạc Sỹ với điểm trung bình từ 6.5/10 trở lên tại một trong các trường Đại học tại Việt Nam.
Lưu ý:

Deakin STEM Scholarship

Đối tượng: Đại học (UG), Sau đại học (PG) Giá trị: 20% học phí Số lượng: không giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2026 Yêu cầu:
 • Áp dụng cho các ngành học thuộc nhóm Khoa học, Kỹ thuật, Kiến trúc và Xây dựng
 • Đối với học sinh hoàn tất chương trình phổ thông tại Việt Nam: điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.2 trở lên, HOẶC
 • Đối với sinh viên đang học hoặc đã hoàn tất chương trình đại học tại Việt Nam: điểm trung bình học tập của năm gần nhất hoặc điểm tốt nghiệp đại học từ 6.5/10 trở lên.
Lưu ý:
 • Học bổng không áp dụng cho các ngành học thuộc Hệ thống Thông tin và Phân tích Kinh doanh, khóa học bằng kép, ngoại trừ khóa học D364 – Bachelor of Design (Architecture)/Bachelor of Construction Management (Honours).

VTAC scholarship (new one)

Đối tượng: Đại học (UG) Giá trị: 25% học phí Số lượng: không giới hạn Thời hạn nộp đơn: 2022 Yêu cầu:
 • Hoàn tất chương trình cấp 3 với điểm ATAR 85 trở lên
Lưu ý:
 • Áp dụng cho tất cả sinh viên tại các nước

Deakin Global Health Leaders Scholarship

Đối tượng: Sau Đại học (PG) Giá trị: 20% học phí Số lượng: nên nộp sớm Thời hạn nộp đơn: 11-2022 Yêu cầu:
 • Hoàn tất chương trình cử nhân với điểm trung bình tối thiểu 65%
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học đăng ký
 • Là sinh viên quốc tế nhập học một trong các ngành:
  • Master of Public Health
  • Master of Health and Human Services Management
  • Master of Health Economics
  • Master of Health Promotion
  • Master of Nutrition and Population Health
Lưu ý:
 • Tự động xét học bổng khi nộp đơn.

Warrnambool Campus International Bursary

https://youtu.be/4TjKoj2B6jA
Đối tượng: Đại học (PG) Giá trị: 20% học phí Số lượng: ưu tiên nộp sớm Thời hạn nộp đơn: 11-2023 Yêu cầu:
 • Đăng ký học các chương trình sau tại Khu học xá Warrnambool:
  • Bachelor of Commerce
  • Bachelor of Nursing
  • Bachelor of Environmental Science (Marine Biology)
  • Bachelor of Education (Primary)
 • Đáp ứng yêu cầu đầu vào và tiếng Anh của ngành học.
Lưu ý:
 • Tự động xét học bổng khi nộp đơn.
VNTalent sẽ liên tục cập nhật các học bổng du học Úc mới nhất năm 2022 để quý phụ huynh và học sinh dễ dàng theo dõi.

Bình trên Facebook

DMCA compliant image
error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email