Học bổng Đại học Mỹ 2023-2024 (Đang cập nhật)

Học bổng Đại học Mỹ 2023-2024 (Đang cập nhật)

Mỹ Mỹ

Học bổng du học đại học Mỹ chương trình đại học (cử nhân) và sau đại học (thạc sĩ và tiến sĩ) được cập nhật chi tiết bên dưới cho năm 2023-2024. VNTalent hỗ trợ ứng viên nộp trường, xin học bổng, luyện phỏng vấn xin học bổng, xin visa du học, nộp hồ sơ xin visa du học, vâng vâng.

DANH SÁCH HỌC BỔNG MỸ 2023-2024 (Đang cập nhật)

Adelphi University

American University

Auburn University 

Cleveland State University

danh-sach-hoc-bong-dai-hoc-my-2023-2024

Florida International University

Louisiana State University

University of Dayton

University of Illinois at Chicago

University of Massachusetts Boston

danh-sach-hoc-bong-dai-hoc-my-2023-2024

University of Mississippi

University of South Carolina

University of the Pacific

University of Utah

danh-sach-hoc-bong-dai-hoc-my-2023-2024
Gonzaga University

Western New England University

Tham khảo các học bổng khác: Tại đây 

University of Arizona

 • Học bổng Cử nhân: 5,500-22,000USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Xét dựa trên GPA
 • Giới thiệu trường: Tại đây

University of Oregon

 • Học bổng: 5,000-15,500USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Xét dựa trên GPA
 • Giới thiệu trường: Tại đây

McKendree University

 • Học bổng Cử nhân: 15,500USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Học bổng Sau đại học: 7,920USD/ năm học x 2-3 năm
 • Giới thiệu trường: Tại đây

Seton Hill University

 • Học bổng: 21,000USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Giới thiệu trường: Tại đây

Texas Wesleyan University

 • Học bổng: 20,000USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Giới thiệu trường: Tại đây

University of the Potomac

 • Học bổng cử nhân: 6,429USD/ năm học x 4 năm đại học
 • Học bổng Sau đại học: 11,949USD/năm học x 2-3 năm học
 • Giới thiệu trường: Tại đây

Manhattan College

 • Học bổng: 25,000-34,000USD
 • Xét dựa trên GPA
 • Giới thiệu trường: Tại đây

 

Bình trên Facebook

DMCA compliant image
error: Nội dung có bản quyền
Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email