VNTalent chào anh/chị

Việc xin việc thì không khó chủ yếu tuỳ theo năng lực của con, nhưng nếu con muốn trở thành nhà tâm lý học (psychologist) thì con phải học đến bậc thạc sỹ (master). Trong trường hợp con chỉ muốn làm tư vấn viên thì chỉ bằng Đại học (bachelor).

Đại đa số học sinh quốc tế không lại người bản xứ vì ngành này yêu cầu khả năng ngôn ngữ Tiếng Anh rất rất tốt.

Vì cơ bản ngành này phải thực sự, thực sự có đam mê và sẽ gắn bó lâu dài chứ không đơn thuần thích là học. Học xong bậc bachelor thì có thể xin vào làm tư vấn viên (counsellor) cho các trường trung học.

Bình trên Facebook

Gọi ngay
Chat zalo
Gửi email