[Úc] Học bổng 3,000AUD từ trường Southern Queensland

[Úc] Học bổng 3,000AUD từ trường Southern Queensland

Úc Úc

Thông tin trường

  • Mời quý vị xem thông tin chi tiết về trường: Tại đây 

Southeast Asian Scholarship 

Chính sách học bổng: 

  • Giảm 3,000AUD mỗi năm học (tối đa 3 năm)

Yêu cầu nhận học bổng: 

  • Là học sinh thuộc khối ASEAN
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chuyên ngành

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền