Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở cửa hoạt động trở lại từ 15/7/2020 để xét duyệt một số loại thị không định cư, trong đó bao gồm thị thực loại sinh viên (loại F, M và một số loại J). Theo trang web của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

  • Đại sứ quán và Lãnh sự quán sẽ xử lý tất cả các hồ sơ ngay khi có thể. Tuy nhiên, thời gian chờ lịch hẹn có thể sẽ lâu vì số lượng lớn hồ sơ tồn đọng.
  • Phí xin thị thực có hiệu lực tại Việt Nam trong vòng một năm kể từ ngày đóng. 
  • Để biết thêm thông tin về các Tuyên bố của Tổng thống, vui lòng truy cập tại website https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html
  • Ngươi xin thị thực nên tìm hiểu kỹ các điều kiện được cấp thị thực trước khi đóng phí vì phí xin thị thực sẽ không được hoàn lại khi đương đơn bị từ chối cấp thị thực. 
  • Đương đơn có nhu cầu đi Mỹ khẩn cấp có thể https://www.ustraveldocs.com/vn_vn/vn-niv-expeditedappointment.asp

Bình trên Facebook

error: Nội dung có bản quyền